Home / news / प्रदेश प्रमुखको अंगरक्षक सेना, निवासमा प्रहरी र सशस्त्र
/fi6«klt e08f/Laf6 k|b]z k|d'vnfO{ zky /fi6«klt ejg zLtn lgjf;df cfh cof]lht ljz]if ;df/f]xdf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/Ln] gjlgo'Qm ;ft} k|b]zsf k|d'vnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zky u/fpg'xF'b} . tl:a/ /f]zg ;fksf]6f /f;;

प्रदेश प्रमुखको अंगरक्षक सेना, निवासमा प्रहरी र सशस्त्र

दूधमती समाचारदाता
काठमाडौ, माघ ६ ।

 सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाली सेनाको सुरक्षा दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  प्रदेश प्रमुखलाई मन्त्रीसरहको सुरक्षा प्रदेश प्रमुखलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई सेनाको सुरक्षा रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले  बताए। प्रदेश प्रमुखको निवास र कार्यालयको सुरक्षा भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गर्नेछन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले सपथ ग्रहणपछि नै सेनाले प्रदेश प्रमुखलाई सुरक्षा दिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रमुखको  अंगरक्षकमा सेनाले पदीक खटाएको छ।

प्रदेश प्रमुखका लागि प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा निवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ।

गृह मन्त्रालयले सातै प्रदेश प्रमुखलाई गाडी सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ।

प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीको सुरक्षामा पिएसओ दिने तयारी गरेको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल प्रहरीले गण स्थापनाको तयारी समेत गरेको छ। एउटा गणमा १ हजार ५ सय प्रहरी रहन्छन्। प्रदेशमा भिआइपी मुभमेन्ट हुने भएपछि सुरक्षा योजना समेत तयार पारिएको प्रहरीले जनाएको छ।

About Sujeet Jha

Check Also

भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई लिएर प्रदेश २ को सरकारद्वारा तयारी शुरु, १३ वटा समिति तथा उपसमिति निर्माण गरियो

दूधमती समाचारदाता जनकपुरधाम, बैशाख ११ । भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको हुने जनकपुर भ्रमणलाई लिएर प्रदेश …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com