Home / अभियान / दूधमतीक संरक्षणक लेल युवा क्लवसभके अग्रसरता देखाबए पड़त

दूधमतीक संरक्षणक लेल युवा क्लवसभके अग्रसरता देखाबए पड़त

अवधेश कामत, संचारकर्मी ।
जनकपुरवासी सेहो आब सरसफाई दिस आगा बढए लागल छथि । विश्वभरि अखन जल संरक्षणक लेल अभियान चदाओल जा रहल अछि । एहिमे जनकपुरवासी सेहो योगदान पहुँचा रहल छथि । जे खुशीक बात अछि । पहिने गंगासागर पोखरिके सरसफाई कऽ एतुका लोक ओहिके पूजनीय बनौलथि ।

प्रत्येक युवा क्लव अपन विधानमे सरसफाईके बात कएने अछि । मुदा व्यवहारमे लागु होबए नहि सकल अछि । ओ युवा क्लवसभके सरसफाईके लऽ कऽ अग्रसरता देखाबए पड़त । खास कऽ दूधमतीक संरक्षणक लेल युवा क्लवसभके गम्भिर होबए चाही । 

आब दूधमतीक सफाई कऽ ओहिके सेहो पूजनीय बनाबएके दिशामे पहल करए पड़त ।
जनकपुरमे दर्जनौँ युवाक्लवसभ अछि । प्रत्येक युवा क्लव अपन विधानमे सरसफाईके बात कएने अछि । मुदा व्यवहारमे लागु होबए नहि सकल अछि । ओ युवा क्लवसभके सरसफाईके लऽ कऽ अग्रसरता देखाबए पड़त । खास कऽ दूधमतीक संरक्षणक लेल युवा क्लवसभके गम्भिर होबए चाही ।

दूधमतीमे एहिबेर जानकी नवमीमे एकटा परम्पराक फेरसँ उजागर भेल । ओतए लोकसभ ओ पुण्य तिथ कऽ स्नान आ पूजा कएलथि । दूधमतीक सरसफाईके गतिमे आओर तीव्रता आनए पड़त । एहिमे सभकिओके लागब आवश्यक अछि ।

ओना खुशीक बात ई जे किछु गोटे मील कऽ दूधमती सरसफाईमे दिन राति लागल अछि । हमराअहाँके ओ अभियानीसभके सहयोग करबाक चाही । हुनकर सभक मेहनत एकदिन जरुर रंग लाओत हमरा विश्वास अछि । ओ सभ जाहि हिसाबसँ दूधमतीक सरसफाईके लेल लागल छथि पक्के सराहनीय विषय अछि । हुनके सभक प्रयाससँ दूधमतीमे एहिबेर जानकी नवमीमे एकटा परम्पराक फेरसँ उजागर भेल । ओतए लोकसभ ओ पुण्य तिथ कऽ स्नान आ पूजा कएलथि । दूधमतीक सरसफाईके गतिमे आओर तीव्रता आनए पड़त । एहिमे सभकिओके लागब आवश्यक अछि ।
ई अभियान मात्रे ओना पर्याप्त नहि अछि दूधमतीक संरक्षणक लेल । एकर संरक्षणके लेल दूधमतीक ऐतिहासिकता प्रचार प्रसार जनकपुरसँ बाहर सेहो करब आवश्यक बुझाइत अछि । एहि अभियानमे संचार माध्यमसभके सेहो पहल करब नितान्त आवश्यक अछि ।

About Sujeet Jha

Check Also

दूधमतीक संरक्षणक लेल जनप्रतिनिधिपर दवाब बनाबए पड़त

विष्णु कुमार भण्डारी जानकी महिला जागरण समाज जनकपुरवासी सेहो आब सरसफाई दिस आगा बढए लागल …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com